Podmínky používání digitální verze MHM

Vydavatelem Model Hobby magazínu a poskytovatelem jeho digitální verze je společnost Dart s.r.o., se sídlem: Praha 10, Žirovnická 3133/6, PSČ: 106 00, Česká republika, identifikační číslo: 45809470, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12367, (dále též jen jako „Dart s.r.o.“ či „poskytovatel“) platné od 23. 8. 2016.

REGISTRACE UŽIVATELE
Registrace je povinná. Registrovaný uživatel má přístup ke službám poskytovaným Dart s.r.o. Svojí registrací na těchto internetových stránkách registrovaný souhlasí se zveřejněním jeho osobních dat do operační databáze a souhlasí s tím, že Dart s.r.o. mu může zasílat různé reklamní akce nebo speciální nabídky. Poskytnutá data nebudou podstoupena třetím stranám. Informace poskytnuté při registraci musí být v právním souladu s právním řádem státu registrace.

UKONČENÍ EXISTUJÍCÍ REGISTRACE
Existující registrace nemůže být zrušena samotným uživatelem. Správce portálu www.modelmagazin.cz si vyhrazuje právo na zrušení existující registrace nebo omezení práva uživatele po vypršení předplatného, a nebo v případě, že by činnost uživatele byla v rozporu s právem České Republiky.

POVINNOSTI UŽIVATELE
Uživatel se nesmí přihlásit jako jiný uživatel a tím poškodit jméno druhého uživatele jakýmkoliv způsobem. Uživatel je zodpovědný za to, že uživatelské jméno/heslo nebude distribuováno dalším osobám. Dart s.r.o. není zodpovědná za neautorizovaný přístup třetí osobou s nebo bez uživatelovy vědomosti. Uživatel je povinen informovat Dart s.r.o. v případě, že došlo k zneužití jeho hesla nebo uživatelského jména.

OBSAH ČASOPISU
Na veškerý obsah digitální verze Model Hobby magazínu (text, fotografie, plány) se vztahuje autorský zákon. Je zakázáno bez svolení vydavatele jakékoliv šíření obsahu, ať už pro soukromé či komerční účely.

BONUSOVÝ MATERIÁL
Předplatitelé digitální verze Model Hobby magazínu mají každý měsíc nárok na bonusový materiál zdarma. Bonusový materiál znamená:
– stavební plány z edice MHM v elektronické podobě, včetně návodu na stavbu daného modelu
– originální plány z publikovaných monografií skutečných letounů v MHM
Bonusové materiály jsou poskytovány pouze k nekomerčnímu užití. Nabídka bonusových materiálů je časově omezena. Zpětné stažení dříve nabízených bonusových materiálů není možné.

CENY
Digitální verze Model Hobby magazínu je přístupna registrovaným uživatelům portálu www.modelmagazin.cz po uhrazení předplatného ve výši dle aktuálního ceníku. Předplatné začíná aktivací účtu po uhrazení ceny předplatného a je platné na 365 dní. V případě, že v době platnosti předplatného bude vydáno první číslo nového ročníku Model Hobby magazínu, budou čísla z ročníku předchozího přístupná pouze v rámci archivu, který není zahrnut v základní ceně předplatného.
Příklad: Objednáte předplatné 23. srpna 2016. Po uhrazení ceny předplatného bude účet aktivován s platností do 23. srpna 2017. Ve chvíli, kdy vyjde číslo 01/2017, budou čísla ročníku 2016 přesunuta do archivu a pokud nebudete mít aktivní i archiv, již k nim nebudete mít přístup.

DODRŽOVÁNÍ ETICKÝCH NOREM
Svou registrací uživatel souhlasí, že bude používat službu digitální verze Model Hobby magazínu v souladu s dobrými mravy a nebude vykonávat aktivity směřující k rasové, národnostní nebo jiné nesnášenlivosti. Zároveň se zavazuje dodržovat právo a právní předpisy České republiky. V případě vzniku právního sporu, je provozovatel oprávněn poskytnout osobní údaje registrovaných uživatelů příslušným státním orgánům.

Registrací na www.modelmagazin.cz uživatel automaticky souhlasí s těmito podmínkami používání.

KONTAKT
Ke komunikaci s poskytovatelem využívejte e-mail info@modelmagazin.cz.

Komentáře jsou uzavřeny.